föld | szőlőskert | kétkezi munka | natúr bor
hello@leesbrothers.hu
 +36304798338

FB IG

@leesbrothers

Általános szerződési feltételek

A jelen tájékoztató célja a fogyasztó és a Bencze Szőlőbirtok Kft. közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban a „Rendelet”) meghatározott körben a fogyasztó tájékoztatása a szerződéskötést megelőzően.

Jelen általános szerződés feltételek a Bencze Szőlőbirtok Kft. (Cg. 19-09-520771, Adószám: 27083455-2-19, székhely: 8265 Hegymagas, Kossuth utca 9., továbbiakban szolgáltató, vagy vállalkozás) és a vele a jelen szerződésben megjelöltek szerint szerződést kötő fogyasztó között létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételek szabályozása.

Jelen tájékoztató a Rendelet 11.§ (6) bekezdése értelmében a szerződés részét képezi.

Fogalmak:

a) fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy,

b) fogyasztói jogvita: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy

c) fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés

d) jótállás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a „Ptk.”) szerinti meghatározott, a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

e) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy szolgáltatás nyújtását vállalja, a fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a szolgáltatás ellenértékét;

f) távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

g) távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz,

h) termék: ingó dolog, jelen szerződési feltételek esetében a szerződéssel érintett termékek pontban meghatározott ingó,

i) vállalkozás: az üzleti tevékenysége körében eljáró, jelen szerződésben is meghatározott jogi személy.

j) üzlethelyiségen kívül kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés,

a) amelyet a szerződő felek egyidejű fizikai jelenléte mellett a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen kötöttek meg;

b) amelyre vonatkozóan a fogyasztó tett ajánlatot a vállalkozásnak az a) pontban meghatározott körülmények között;

c) amelyet a vállalkozás üzlethelyiségében vagy távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával közvetlenül azt követően kötöttek meg, hogy a vállalkozás – a felek egyidejű fizikai jelenléte mellett – személyesen és egyénileg kapcsolatba lépett a fogyasztóval a vállalkozás üzlethelyiségétől eltérő helyen; vagy

d) amelyet a vállalkozás által szervezett olyan út során kötöttek meg, amelynek célja a termékek vagy szolgáltatások fogyasztó számára történő értékesítése vagy népszerűsítése;

A szerződéssel érintett termékek, szolgáltatások, árak

A Bencze Szőlőbirtok Kft. által üzemeltetett honlapon (https://leesbrothers.hu/) keresztül a fogyasztó által kiválasztásra kerülő bor, pezsgő, egyéb alkoholtartalmú italok, amelyek lényeges tulajdonságairól (termelő, előállító, termővidék, alkoholtartalom) a termék kiválasztáskor és a megrendelés véglegesítésekor kap tájékoztatást a fogyasztó.

A Bencze Szőlőbirtok Kft. által üzemeltetett honlapon keresztül a fogyasztó által kiválasztásra kerülő eseményen történő részvételre feljogosító jegyek megvásárlása.

A honlapon eladásra kínált bor, pezsgő, egyéb alkoholtartalmú italok esetében a „termelők” közül kiválasztott termék mellett az oldalon szereplő árak (Palack ár) kedvezmény nélküli palack árak. A feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák (boroknál 27%).

A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítással kapcsolatos költségeket. Ezen költségeket, a szállítás formájához kötődően részletesen megismerheti a 7. pontban.

A szerződéssel érintett termék és szolgáltatások lényeges tulajdonságai:

A Vállalkozás által megvételre kínált termékek köre a web áruházában tekinthető meg, míg az egyes termékek specifikációja és ára az adott termékre kattintva érhető el. A termékek specifikációja tartalmazza a termék lényeges tulajdonságát. A termék lényeges tulajdonságait Ön megtekintheti a termékek bemutató oldalain.

A vállalkozás fentieken túlmenően on-line internetes rendszert üzemeltet elsősorban az általa szervezett kulturális és egyéb eseményekre szóló Belépőjegyek megvásárlásának céljából.

A megrendelés lépései

A web áruházban történő vásárlás a jelen szerződési feltételeknek meghatározott módon, elektronikus úton történő megrendeléssel lehetséges. A megrendelés és szerződéskötés minden esetben magyar nyelven történik.

A Bencze Szőlőbirtok Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést törölje.

A Szolgáltató megrendelést csak nagykorú, saját, bejelentett magyarországi lakcímmel, telefonszámmal és e-mail címmel rendelkező személyektől, továbbá Magyarországon bejegyzett székhellyel (kiszállítási címmel) rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől fogad el. Más nevére szóló megrendelést a Szolgáltató nem fogad el.

A vásárláshoz nem szükséges regisztrációt létrehoznia. Regisztráció létrehozására e-mail címének és egy jelszó megadásával van lehetősége, melynek segítségével könnyebben tudja kezelni megrendeléseit.

A regisztrációról, annak céljáról és feltételeiről az adatvédelmi tájékoztatónkban olvashat.

A megrendelés menete a honlapon eladásra kínált bor, pezsgő, egyéb alkoholtartalmú italok esetében:

A Megrendelő a Bencze Szőlőbirtok Kft. által üzemeltett honlapon kiválasztja a termékeket, melyeket akár a „TERMELŐINK”, akár a „SHOP” menüpontra kattintással elér, majd helyezze őket a kosarába.

A „Kosárba teszem” gombra kattintással Ön a terméket mintegy lefoglalja. Ennek megfelelően a termék a kosárba helyezéstől számított 1 (kettő) órás időtartamban a kosárban marad és ugyanezen típusú termék más vásárlók számára ezen időszak alatt csak a készlet erejéig elérhető, az Ön által lefoglalt konkrét terméket más vásárló saját kosarába rakni nem tudja. Amennyiben Ön az adott terméket nem vásárolja meg, a termék 60 perc elteltével kikerül a kosarából és az más vásárlók számára is elérhetővé válik.

A kosár tartalmazza a Megrendelő által kiválasztott termékeket, a termékek darabszámát, egységárát, a Megrendelő által fizetendő végösszeget, szállítási költség nélkül.

Amennyiben a „kosár tartalmán” változtatni kíván, azt a termék sorában lévő mennyiségválasztóban ezt meg tudja tenni, vagy a termék mellett feltüntetett „X” -re kattintással törölheti azt.

A Bencze Szőlőbirtok Kft. által szervezetett eseményekre történő jegyvásárlás:

A Bencze Szőlőbirtok Kft. által szervezett rendezvényeket a honlapon az „ESEMÉNYEK” gombra kattintással tudja elérni. Az eseményekről részletesen a „Bővebben” gombra kattintással tájékozódhat.

Jegyvásárlás:

Amennyiben az „ESEMÉNYEK” menüpontban kiválasztotta azt az eseményt, melyen részt kíván venni, a kiválasztás automatikusan a „SHOP” felületre viszi át.

Válassza ki azt az eseményt, melyen részt kíván venni. A Megrendelő a Bencze Szőlőbirtok Kft. által üzemeltett honlapon kiválasztja az eseményt, amelyet a „SHOP” menüpontra kattintással elér, majd helyezze őket a kosarába.

A „Kosárba teszem” gombra kattintással Ön a terméket mintegy lefoglalja. Ennek megfelelően a jegye a kosárba helyezéstől számított 1 (kettő) órás időtartamban a kosárban marad és ugyanezen típusú termék más vásárlók számára ezen időszak alatt csak a készlet erejéig elérhető. Amennyiben Ön az adott terméket nem vásárolja meg, a termék 2 (kettő) óra elteltével kikerül a kosarából és az más vásárlók számára is elérhetővé válik.

A kosár tartalmazza a Megrendelő által kiválasztott termékeket, a termékek darabszámát, egységárát, a Megrendelő által fizetendő végösszeget,

Amennyiben a „kosár tartalmán” változtatni kíván, azt a termék sorában lévő mennyiségválasztóban ezt meg tudja tenni, vagy a termék mellett feltüntetett „X”-re kattintással törölheti azt.

Rendelés véglegesítése

Véglegesítse vásárlását a pénzárba lépve („Tovább a pénzárhoz”). Töltse ki a megrendelő lapot. Válasszon fizetési módot és adja meg szállítási és számlázási címét, majd tekintse át a rendelés tartalmát ismételten. A rendelés tartalma már tartalmazza a Megrendelő által kiválasztott termékeket, a termékek darabszámát, egységárát, a Megrendelő által fizetendő végösszeget, szállítási költséget.

A vásárlás folyamán Ön bármikor módosíthatja, kijavíthatja az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibákat, elírásokat (termék fajtája, mennyisége, személyes adatok, kiszállítási cím stb. körében).

Ha a Megrendelő a megrendelőlapot hibásan vagy hiányosan tölti ki, hibaüzenetet kap, mely tájékoztatja Megrendelőt a hiba okáról, és a kitöltési hiba folytán ajánlati kötöttség nem jön létre. 

Végül ellenőrizze a megadott adatokat és kattintson a “Megrendelés elküldése” gombra.

Rendelésével kapcsolatos információkat rendszerünk 48 órán belül automatikusan visszaigazolja az Ön által megadott e-mail címen, melyben Ön ellenőrizheti annak részleteit. Megrendelését a visszaigazolásban szerepelő rendelésszámon tartjuk nyilván.

A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok Megrendelő által történt ellenőrzését követően, a “rendelés elküldése” ikonra kattintás Megrendelő által történő megerősítésével, ezáltal a Szolgáltató részére elektronikus úton történt elküldésével, majd a Szolgáltató írásos, elektronikus úton történő rendelés visszaigazolásával jön létre. A Szolgáltató a megrendelés, szerződés tényét, létrejöttét, a megrendelés tartalmát a megrendelés elküldését (a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válását) követő 48 órán belül a Megrendelő által megadott email címre történő elektronikus levél küldésével igazolja vissza.

A vállalkozás megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a Megrendelő által megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, a szállítás és a fizetés Megrendelő által kiválasztott módját, a termék árát és a szállítási költséget, valamint a Szolgáltató által vállalt várható szállítási határidőt.

A Ptk. 6:7. § (3) bekezdése alapján a megkötendő szerződés írása foglalt szerződésnek minősül.

A szerződés nyelve a magyar.

A szerződés a Társaság online rendszerében tárolásra kerül, mely utóbb is hozzáférhető, továbbá a szerződés megküldésre kerül az Ön által megadott e-mail címre is.

A termék ellenértékéről, valamint a megrendeléssel összefüggő valamennyi költségről részletesen tájékoztatjuk a megrendelés során.

Az ön által kiválasztott terméknél feltüntetésre kerül annak bruttó ára. A termékből kívánt mennyiség kiválasztását követően a megrendelés elküldése előtt kérem figyelmesen tanulmányozza át az Ön által kiválasztott termék(ek) bruttó értékét.

A termék átvételéhez kapcsolódóan Önt kizárólag a kiszállítással terhelhetik további „szállítási” költségek. Kérem, erről a termék átvétele pontban tájékozódjon.

A termék és/vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó korlátozások

Alkoholtartalmú termékeinket csak 18 év feletti megrendelő személy esetén tudjuk teljesíteni.

A termék, áru átvétele

a) Kiszállítás: Az egész ország területére biztosítjuk a teremékeket kiszállítását, akár házhoz szállítással, akár Posta Pontra történő szállítással. A szállítási cím a számlázási címtől eltérhet. A kiszállítás módját a szállítás kiválasztásánál tudja pontosan meghatározni. A megrendelésnél megadott szállítási címet a szerződéskötés után módosítani nem tudja.

Szállítással kapcsolatos költségeket a megrendelésnél szállítási címének megadásával a rendszer automatikusan kalkulálja. Kérem, a megrendelés véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a szállítás várható költségét.

A megrendeléstől számított legkésőbb 7 munkanapon belül kiszállítjuk Önnek

A termékek kiszállítását Önnel előre egyeztetett időpontban végezzük.

A házhoz szállítás díja a Magyarországon belüli szállítási címre történő, egyszeri kiszállításra érvényes.

A Megrendelő köteles a termék csomagolásának sértetlenségét átvételekor ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Kicsomagolás után megfelelő teljesítés esetén a terméket a szállítólevél aláírásával átvenni, elismerve ezzel a teljesítés tényét, helyét és időpontját. Ennek megtörténte esetén a Szolgáltató hiányosságokra vonatkozó kifogást nem fogad el. A Szolgáltató minden esetben megfelelően gondoskodik a csomag megfelelő, szállításra alkalmas csomagolásáról. Amennyiben átvételkor a csomagon bármilyen látható sérülést tapasztal, jogosult az átvételt megtagadni, mely tényt a megtagadás okának feltüntetésével a szállítólevélen fel kell tüntetni, Önnek pedig alá kell írni. A szállítás során keletkezett károkért a szállítót terheli a felelősség, a Szolgáltató és a mindenkori szállító között, külön fennálló szerződés szerint

Ammennyiben a futár eredménytelenül próbálja meg Önnel szemben a kapcsolatot felvenni a kiszállítás során, emiatt a terméket nem tudjuk kézbesíteni Önnek, úgy szerződésünk megszűnik, és ha már kifizette a vételárat, azt a megadott lakossági folyó-, illetve bankszámlaszámra visszautaljuk.

Az Ön által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb szállítási problémáért – például, ha a megadott címen nem érhető el – semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy Szolgáltató számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít, a megrendelőlap ellenőrzése, jóváhagyása nélkül technikailag sem küldhető el a Szolgáltató részére.

b) Személyes átvétel:

Budapesten: 1181 Budapest, Üllői út 405 Fszt. 4.

kedd, péntek 15-17 időpontokban

A termék személyes átvételére a raktárról történő személyes átvétel esetén a megrendelést követő 1 munkanapon belül kollégánk az Ön által megadott telefonszámon, vagy e-mail címen felveszi a kapcsolat Önnel az átvétel lehetséges idejéről.

Budapesti átvétel esetén az áru átvételét a megrendelést követő legfeljebb 3 napon belül biztosítjuk.

Amennyiben a terméket személyes átvétel esetén 7 napon belül nem veszi át, úgy megkíséreljük felvenni Önnel a kapcsolatot a megrendelés során megadott e-mail címen, vagy telefonszámon.   Ha a kapcsolatot nem sikerül felvennünk Önnel, szerződésünk megszűnik, és ha már kifizette a vételárat, azt a megadott lakossági folyó-, illetve bankszámlaszámra visszautaljuk.

c.) Eseményekre vásárolt jegyek átvétele:

E-ticket. A vásárlást követően a Vállalkozás egy e-mailt küld a Vásárló által megadott e-mail címre, amely pdf formátumban tartalmazza az e-ticketet.

Abban az esetben, ha a vásárlás regisztrált felhasználóként történik, az eseményre vásárolt jegyet a felhasználói fiókjában is eléri a weboldalon, onnan bármikor azt letöltheti.

Az e-ticket egy teljes értékű elektronikus Jegy. Az e-ticketen lévő számsor tartalmazza a szükséges információt a beléptetéshez. A fizetést követően e-ticket kézbesítése a Vásárló által megadott e-mail postafiókba gyakorlatilag valós időben, azonnal megtörténik. Az e-ticket kiszállítására nincs mód, azt a Szolgáltató elektronikusan kézbesíti. A szolgáltatás teljesítése automatikus.

Az e-ticketet a Vásárló a sikeres vásárlást követően saját maga töltheti le, és maga nyomtatja ki, azokat nem lehet sem személyesen az esemény helyszínén átvenni.

A saját nyomtatású jegyek elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a vásárlót terheli.

Az e-ticket belépőjegyet a Vásárló vagy nyomtatott formában hozza magával a rendezvényre, vagy a belépés lehetségessé válhat a megfelelő “okostelefonnal” rendelkező ügyfelek számára, a telefonjuk felmutatásával is.

A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. A Vállalkozás haladéktalanul közzéteszi honlapján a jegy-visszaváltásra vonatkozó adatokat.

A megrendeléssel, szállítással kapcsolatos panasz, elállás

Az Ön által rendelt áruért annak átvételéig teljes körű felelősséget vállalunk.

Biztosítjuk, hogy a kiszállításkor hibás vagy sérült árut 5 munkanapon belül kicseréljük, vagy pótoljuk saját költségünkre.

Természetesen lehetősége van a hibás szállítás vagy az áru szállításkori sérülése miatt az alábbiak szerint rögzített feltételek figyelembevételével elállni a megrendeléstől. Ebben az esetben a már megfizetett áru ellenértékét jelen szerződéses feltételekben rögzítetteknek megfelelően visszafizetjük.

Megrendelésével és a szállítással kapcsolatos reklamációit, észrevételeit szívesen várjuk az alábbi email címen: rendeles@leesbrothers.hu vagy a +36 30 204 7540-es telefonszámon, amelyre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ adunk.

Ön jogosult a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése – így különösen egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása – érdekében a békéltető testülethez fordulni.

Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásra – az Ön erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a kérelemben megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe:

• Veszprém Megyei Békéltető Testület (Veszprém, Radnóti Miklós tér, 8200)

Az elállás joga

Ön 14 napon belül jogosult indokolás és póthatáridő tűzése nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több darabból álló termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Bencze Szőlőbirtok Kft.

székhely: 8265 Hegymagas, Kossuth utca 9. 

telefon: +36 30 204 7540,

fax: -,

e-mail: rendeles@leesbrothers.hu 

Ebből a célból felhasználhatja a Rendelet 2. számú mellékletében rendszeresített elállási nyilatkozat-mintát is.

A szerződéstől történő elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza a fenti címek egyikére: „Címzett: (itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése) Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: (itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék megjelölése) Átvétel időpontja: A fogyasztó(k) neve: A fogyasztó(k) címe: A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) Kelt:”

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Tájékoztatjuk, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra vagy … [ide kell beilleszteni a termék átvételére feljogosított személy nevét és postai címét, ha van ilyen személy] számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön a szerződéstől való elállási jogát nem gyakorolhatja a termék felbontását követően, a termék egészségvédelmi és/vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Kellékszavatosság, termékszavatosság

Termékszavatosság

A termék, áru hibája esetén Ön – választása szerint –termékszavatossági igényt is érvényesíthet.

A termék hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy amennyiben nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Ön elsődlegesen a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Az általunk forgalmazott termékek nagy részében, a bor, pezsgő, egyéb alkoholtartalmú italok esetében, azonban Ön kizárólag a kicserlésére jogosult, tekintettel a javítás lehetetlenségére.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, de kizárólag a terméken megjelölt szavatossági időn belül. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: – a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy – a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy – a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Kellékszavatosság

Ön vállalkozásunk hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, a teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékeink jellegére tekintettel jótállást nem vállaluk.

Fizetési feltételek

A fizetési módot a megrendeléskor választhatja meg.

A megrendelt tételeket

  • átutalással,
  • Simple Pay rendszeren keresztül, és biztonságos online kapcsolaton keresztül – az OTP Bank (OTP Mobil Kft.) internetes oldalán – a bank által elfogadott kártyatípusok segítségével is kiegyenlítheti.
Tudomásul veszem, hogy a(z) Bencze Szőlőbirtok Kft. (8265 Hegymagas, Kossuth utca 9.) adatkezelő által a https://leesbrothers.hu/shop/ felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, kiszállítási cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Információk bankkártyás fizetésről

Elfogadott bankkártyák • MasterCard (dombornyomott) • Visa (dombornyomott)

Ezen kártyák esetében a kibocsátó bank határozza meg, hogy lehetővé teszi-e a kártya internetes használatát. Pontos információért kérjük, forduljon a kártyáját kibocsátó bankhoz!

Fizetés lépései

1. Ön a Webáruház oldalán választja ki az árut, melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.

2. Ezt követően Ön átkerül az OTP Bank biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.

3. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót.

4. A fizetést követően Ön visszatér a Webáruház oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást. A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti -, az OTP Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével. Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Webáruház oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző “Vissza/Back” vagy a “Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül. Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

A vásárlás folyamata és a bankkártyás fizetési tranzakció két, teljesen elkülönített rendszerben történik, azaz míg Ön a regisztrációt, termékek kiválasztását, a megrendelés feladását www.lesbrothers.hu weboldalon teszi meg, addig a bankkártyás tranzakció lebonyolítása a OTP üzemeltetésében lévő, biztonságos weboldalon történik meg. A vállalkozásunk semmilyen körülmények között nem szerez tudomást az Ön hitelkártya-információiról, de az OTP sem kapja meg a vállalkozásunktól az Ön – regisztrációkor megadott – személyes adatait (név, cím, telefonszám, e-mail stb.).

További információk a bankkártyás fizetésről Webáruházunk részére az OTP Mobil Kft. biztosítja a kártyaelfogadás lehetőségét, biztonságos, SSL protokollt használó kártyaelfogadó rendszere által. Bankkártyás fizetéskor Önt átirányítjuk az OTP Bank fizetőoldalára, így a fizetés közvetlenül a Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán. Az internetes áruház az Ön kártya-, illetve a mögötte álló számla adatainak, számának, lejárati dátumának semmilyen formában nincs birtokában, abba betekintést nem nyerhet. Önnek lehetősége van a megrendelt termék összegét a szállításkor a szállítónál bankkártya használatával kiegyenlíteni.

Az internetes kártyaelfogadás biztonságának további növelése érdekében az OTP Bank bevezette a Verified by Visa/MasterCard Secure Code (VbV/MSC) szolgáltatást. A szolgáltatás lényege, hogy a kártyabirtokos részére a fizetésre használt kártyát kibocsátó bank megad valamilyen plusz azonosítási lehetőséget, amely a tranzakció során ellenőrzésre kerül, és egyértelműen azonosítja a kártyát használó személyt. Amennyiben az Ön kártyáját kibocsátó banknál nem elérhető a VbV/MSC szolgáltatás, vagy Ön azt nem igényelte, a fizetési folyamat nem változik. A webáruház átirányítja Önt az OTP oldalára, ahol megadja kártyájának adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód), és megtörténik a vásárolt áruk/szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése. Amennyiben az Ön bankja rendelkezik a VbV/MSC szolgáltatással, és Ön ezt igénybe veszi, a fizetési tranzakció folyamata megváltozik. Kártyája adatait (kártyaszám, lejárati dátum, érvényesítési kód) továbbra is OTP Bank fizetőfelületén kell megadnia. Ezt követően azonban a Bank automatikusan átirányítja Önt a kártyáját kibocsátó bank megfelelő oldalára, ahol végre kell hajtania az azonosítási eljárást.

A sikeres azonosítást követően a fizetési tranzakció folytatódik, Ön értesítést kap a tranzakció sikerességéről, és visszairányításra kerül a webáruházi felületre. Amennyiben az azonosítást nem tudja végrehajtani, a tranzakció sikertelenül zárul.

Annak érdekében, hogy biztosítsuk Önt afelől, hogy a tranzakciók lebonyolítása érdekében megadott hitelkártyainformációk biztonságban vannak, a vállalkozásunk a tranzakció lebonyolítása előtt, alatt és után sem számítógépein, sem máshol nem tárolja a megadott hitelkártya-számot.

Információk átutalásos fizetésről

Ha Ön nyilvántartásunkba felvett, ún. “céges” vevő, 8 napos banki átutalással is fizethet. Átutalásos fizetés esetén a minimum rendelési összeg 50.000 Ft.

A fizetendő összeget társaságunk 10403428-50526852-48751004 számú bankszámlájára kérjük átutalni. A díjat akkor tekintjük megfizetettnek, ha a megrendeléstől számított 3 napon belül a fizetendő összeg megérkezik a bankszámlaszámunkra.

Ellenkező esetben nem áll módunkban kiszállítani/átadni Önnek a megrendelt termékeket. A kiválasztott termékek megrendelése után, e-mailben leírjuk a sikeres átutaláshoz szükséges lépéseket. Az összeg beérkezéséről e-mail értesítést küldünk Önnek. Az értékesítésre kerülő termékek tulajdonjogát a Ptk. 6:216. § (1) bekezdése szerint a teljes vételár maradéktalan kifizetéséig fenntartjuk.

Kedvezményes vásárlás, kupon információ

A kuponkódot a kupon kibocsátója (Bencze Szőlőbirtok Kft.) bocsátja ki és a https://www.facebook.com/leesbrothersnaturalwines/ Facebook oldalon vagy a www.leesbrothers.hu weboldalon vagy DM/hírlevél formájában vagy nyomtatott anyagokon teszi közzé.

KUPONKÓD ÉRTÉKE: a KUPONKÓD százalékos kedvezmény igénybevételére jogosítja a VÁSÁRLÓT. Felhasználásával a KUPONKÓDOT felhasználó VÁSÁRLÓ a WEBOLDALON megvásárolható TERMÉK vagy TERMÉKEK eredeti, bruttó végfogyasztói árához viszonyítva a kuponon meghatározott százalékú kedvezmény igénybevételére jogosult, így az eredeti – a WEBOLDALON meghirdetett – teljes bruttó ár csökkentett összegéért jogosult a TERMÉKEK megvásárlására.

KUPONKÓD ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE: a kuponon megjelölt időszak

TERMÉKEK: A KUPONKÓD ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE alatt a leesbrothers.hu weboldalon megvásárolható termékek.

A KUPONKÓDOT ELFOGADÓ ÜZLETEK: A KUPONKÓD kizárólag a WEBOLDALON használható fel.

KUPONOK FELHASZNÁLÁSA: VÁSÁRLÓ a KUPONKÓDOT korlátlan alkalommal felhasználhatja a KUPONKÓD ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE alatt, akár több vásárláshoz is.

A KUPONKÓD BEVÁLTÁSÁNAK MÓDJA:

a) Vásárló szabadon választhatja ki, hogy mely TERMÉKEKET kívánja megvásárolni a WEBOLDALON.

b) A KUPONKÓD KIBOCSÁTÓJA előzetes regisztráció nélkül hozzáférhetővé tesz és biztosít a VÁSÁRLÓ részére minden információt a TERMÉKEKRŐL.

c) VÁSÁRLÓ az általa megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba teszem” ikonra kattintva egy virtuális kosárba helyezi.

d) A VÁSÁRLÓ a WEBOLDALON való regisztráció nélkül jogosult TERMÉKEKET a „Kosárba” helyezni. Miután a VÁSÁRLÓ összeállította virtuális kosarát és nem kíván további TERMÉKEKET a kosarába helyezni, a „Kosár Megtekintése” ikonra kattintva megtalálja az általa kosárba helyezett TERMÉKEKET, valamint a TERMÉKEK bruttó (általános forgalmi adóval növelt összegű) vételárát, a kiszállítási díj nélkül. VÁSÁRLÓ a kosár ellenőrzése során összesítve megtekintheti az általa kiválasztott TERMÉKEKET. VÁSÁRLÓ a TERMÉKEK rendelésének leadását megelőzően bármikor módosíthatja a kosár tartalmát; a kosárból Termékeket kivehet, hozzáadhat stb.

e) VÁSÁRLÓ a kosár ellenőrzését követően a KUPONKÓD mezőbe tudja beírni a kuponkódot, majd a KUPON BEVÁLTÁSRA ikonra kattintva tudja érvényesíteni a kedvezményt. Ezzel a WEBOLDAL automatikus levonja a kedvezményt a vásárlás végösszegéből, ide nem értve a szállítási díjat és az esetleges utánvét díjat, amely teljes egészében kerül kiszámlázásra a VÁSÁRLÓNAK.

f) A kuponkód beváltását követően a „Tovább a pénztárhoz” ikonra kattintással véglegesítheti a kosár tartalmát. A „Pénztár” egy virtuális pénztár, ahol a VÁSÁRLÓ ismételten ellenőrizheti az általa összeállított kosár tartalmát és végösszegét és ha korábban nem tette meg itt is megadhatja a KUPONKÓDOT a Pénztár oldal tetején elhelyezett mezőbe KUPONKÓDOT beírásával majd a Majd a “Kupon beváltása” feliratú virtuális gombra kattint.

További fontos tudnivalók

Kérjük, hogy vásárláskor olvassa el Webáruházunk ismertetőjét, a vásárlás kondícióit és a kiszállítás és a fizetés feltételeit!

– Tanulmányozza át a Webáruház biztonsági feltételeit, hiszen ezzel garantálják az Ön adatainak biztonságát! –

Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait!

– Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, engedélyszám)

– Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá.

– Használjon olyan böngészőt, amely támogatja az SSL titkosításhoz szükséges opciót!

A szerződés időtartama, a vállalkozás személye

A szerződés a Ptk. 6:3. § a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével megszűnik. A vállalkozás személye az Ön által megadott szállítási címtől függően (földrajzi elhelyezkedés alapján) Bencze Szőlőbirtok Kft. lesz.

A rendelési folyamat végén, a szállítási cím megadása után rendszerünk automatikusan

Bencze Szőlőbirtok Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 8265 Hegymagas, Kossuth utca 9.

E-mail: rendeles@leesbrothers.hu 

Telefon: +36 30 204 7540

Cégbejegyzés: 19-09-520771

Adószám: 27083455-2-19